Almog Roy & Yanai

November 16, 2018

לפעמים אני נזכרת בתקופה הזו, לפני שנהיינו משפחה. הקצב היה שונה, ההספק היה עצום, דברים לא נדחו

בשישי בבוקר לא הייתי שומעת את מחוגי הזמן לוחצים כי תיכף 12 וההסעה מגיעה וצריך לאסוף.

ושבת בבוקר? אח שבת בבוקר… נדמה שהייתי מרכז היקום. בעצם, הייתי.

שלא יישמע כאילו אני מקטרת, אני כבר מבינה שהשנים הראשונות בגידול ילדים הן אינטנסיביות מאד, ואולי הידיעה שהן חולפות בשניה היא זאת שמביאה אותי לתעד אותן באדיקות ובאהבה. בעזרת המצלמה אני מנסה להעצים את ארעיות הרגעים האלו. כל רגע בחיים הוא חד פעמי, וכל רגע שקפא בזמן דרך העדשה שלי נשמר לנצח.

אם יש משהו שאני אוהבת בעיקר בעבודה שלי, זה לחזור ולתעד שוב את אותם הזוגות, לראות איך הם צמחו והשתנו ביחד ולצד הגוזלים שלהם.

אלמוג, רועי וינאי המקסימה, תודה רבה על שבחרתם בי לתעד את ההריון והימים הראשונים שלכם עם ינאי:)

   

   …And then came Yanai

 

 

SHARE THIS STORY